Een wereldwijd opererend bedrijf in financiële dienstverlening zet D&B's toonaangevende datamanagement en insight-oplossingen in

Klik hier om de Engelstalige klantencase te downloaden.

Inleiding
Deze klant, een wereldwijd opererend bedrijf in financiële dienstverlening, is een volledige dochteronderneming van een internationale organisatie in financiële dienstverlening. Op basis van een internationale aanwezigheid en uitgebreide expertise is deze klant gespecialiseerd in producten en diensten op het gebied van beloningsregelingen voor personeel, zowel voor grote als voor kleine bedrijven. Het bedrijf is actief in ruim 60 landen en omvat drie grote business units.

Het probleem
Gezien de verschillende divisies van dit bedrijf, werken ze met diverse juridische systemen en processen die deze divisies zowel op meerlandenniveau als op lokaal en landelijk niveau ondersteunen. Hoewel dit zowel op landelijk niveau als voor de afzonderlijke business units prima werkt, is men tot de conclusie gekomen dat er een aantal zaken moet veranderen op het gebied van de mondiale interacties met klanten, met als doel de efficiency te optimaliseren, de rendabele groei te stimuleren en nieuwe klanten aan te trekken. Om dit te kunnen doen, moet er een infrastructuur opgezet worden voor processen, data en systemen die uiteindelijk een eenduidig klantbeeld zal opleveren. Dat ondersteunt op zijn beurt het CRM en de centrale hub voor alle offertes en doorlopende contacten met klanten.

Het bedrijf heeft een strategische visie ontwikkeld om dit te bereiken en identificeerde de volgende kernelementen voor de data- en infrastructuurfase:

  1. Een stevig gefundeerd entity datamanagementproces dat gebruikmaakt van een mondiale bedrijfseenheid-ID dat de klant de mogelijkheid biedt om de onderneming tijdens de levenscyclus te volgen - van prospectie via offerte en verkoop naar onderhoud en vervolgens naar verloop en behoud.
  2. De processen stroomlijnen en de data verankeren in workflows en applicaties voor meer efficiency in de processen.
  3. Zorgen dat gebruikers de juiste informatie binnen handbereik hebben in belangrijke fasen in de bedrijfsworkflow, zoals bijvoorbeeld underwriters in het eerste stadium van de prijsopgave, om inzicht te verkrijgen in de bedrijfstak waarmee de onderneming zich bezighoudt. 
  4. Een consistente datastructuur om entiteiten binnen de ondernemingsgroepen aan elkaar te koppelen om inzicht te krijgen in penetratie en geconsolideerd beleid en om bestaande klantrelaties optimaal te benutten.
  5. Identificeren van gerichte prospects voor nieuwe contacten en cross-sellmogelijkheden.

De oplossing
De klant voerde het management van de ontwikkeling en de implementatie van dit project vanuit het Verenigd Koninkrijk. Aangezien ze eerder met D&B hadden gewerkt, verzochten ze om ondersteuning voor dit project voor het team in het Verenigd Koninkrijk. Aanvankelijk werd er vooral gesproken over de integratie van D&B-content binnen de bestaande systemen en workflows door het hele bedrijf. Met behulp van D&B Data Manager werd een datamatchingproces voor entiteiten opgezet. Onderdeel van dit proces was de toevoeging van het D-U-N-S®nummer aan de bestaande klantgegevens van de klant, waardoor ondernemingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dat had als onmiddellijk effect dat de gegevens werden opgeschoond en geconsolideerd. Bovendien leverde dit een eenduidig klantbeeld op.

Ten tweede werd D&B Hoover's toegepast met een automatisch geïntegreerd proces om de bestaande klantgegevens te verrijken met belangrijke demografische gegevens en verbeterde informatie over gekoppelde bestanden. Dat bood door het hele bedrijf inzicht in versnipperde klantorganisaties die bijvoorbeeld tot dezelfde groep bleken te behoren. Vervolgens konden belangrijke, nog ontbrekende datavariabelen ingevoerd worden om een helder beeld van de klant te krijgen. Deze data werden rechtstreeks opgenomen in de klantsystemen om dubbele gegevens te voorkomen en om ervoor te zorgen dat een offerte voor een bestaande klant niet wordt aangemerkt als een aanvraag van een nieuwe klant.

Ten derde waren ze nu in staat om de juiste juridische naam en adresgegevens automatisch naar boven te halen, evenals belangrijke demografische gegevens en verbeterde informatie over gekoppelde bestanden. Het is niet langer nodig om handmatig gegevens in te voeren, wat tijd bespaart en typefouten voorkomt. Alle content is up-to-date en er zijn geen problemen meer met verslechterde datakwaliteit.

Ten slotte werd D&B Market Insight ingezet om de belangrijkste D&B data-elementen aan de eigen gegevens van de klant te koppelen voor een efficiënte inschatting van de omvang van de markt en een analyse van de marktpenetratie, wat de profilering van de prospectmogelijkheden in kaart bracht en waardoor gerichte prospects rechtstreeks overgezet konden worden naar het CRM-bestand.

Resultaten
'Het is pas negen maanden geleden dat we de systemen hebben ingezet, maar er is nu al een duidelijke stijging in klantbehoud waarneembaar. Dat is te danken aan het verhoogde inzicht in de familiestructuur van onze multinationale klanten, waardoor we deze bedrijven efficiënter kunnen managen, zowel intern maar ook, belangrijker nog, vanuit het oogpunt van de klant,' aldus de customer relationship manager.

Voor D&B is dit weliswaar een uitdagend project geweest, maar het was een genoegen om met zo'n toekomstgerichte organisatie te mogen werken. De senior manager begreep de uitdagingen van een dergelijk complex project en had voorzorgen genomen om een toegewijd team op te zetten om het project te steunen, te managen en het tot een succesvol einde te brengen.

Gerelateerde segmenten

Gerelateerde producten

Om dnb-nederland.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >