19-06-2012

Veel faillissementen in mei

Mei was opnieuw een maand met een groot aantal faillissementen. De stijging van +22% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar bracht het totaal aantal bedrijven dat bankroet ging in mei op 772.

De trend van het eerste vier maanden wordt hiermee voortgezet. Ook vergeleken met vorige maand (april) was er sprake van een stijging (+16%). Het aantal faillissementen ligt zelfs iets boven het niveau van 2009.

Provincies

Opvallend is dat de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe, Friesland een flinke daling kenden. In Zuid-Holland was sprake van een lichte daling. In alle overige provincies steeg het aantal faillissementen, met zeer uiteenlopende percentages van +13% in Overijssel tot +143% in Zeeland. In Gelderland vonden relatief gezien (afgezet tegen het totaal aantal bedrijven in de provincie) de meeste faillissementen plaats. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling per provincie.

Groningen         -48%
Drenthe             -24%
Friesland           -22%
Zuid-Holland       -3%
Overijssel           13%
Utrecht               17%
Nrd-Brabant        24%
Noord-Holland    26%
Flevoland            54%
Limburg              59%
Gelderland          86%
Zeeland            143%

Sectoren

De grootste stijging is te zien bij de Land- & bosbouw, al zijn de absolute aantallen hier erg klein. Ook in de bouwsector was opnieuw spake van een forse stijging. Daarnaast dalen de faillissementen in de horeca nog steeds, net als voorgaande maanden. Opnieuw vonden in de sector Bouwnijverheid relatief gezien (afgezet tegen het totaal aantal bedrijven in de sector) de meeste faillissementen plaats, gevolgd door de sector Handel.

Klik hier voor een overzicht van alle faillissementstatistieken.

Gratis rapport

Ontvang ter kennismaking één gratis Bedrijfsinformatierapport

Laatste nieuws

Om dnb-nederland.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >